Optimalisatie Peilbeheer Leijgraaf


Ons klimaat verandert. We gaan meer drogere periodes meemaken en meer zware buien. Dat betekent meer risico op vochttekort en wateroverlast. En dat betekent dat ons watersysteem veerkrachtig moet zijn en het beheer dynamisch. Waterschap Aa en Maas optimaliseerde daarom ook in het stroomgebied van de Leijgraaf het peilbeheer.

Locatie

Het projectgebied is 22.000 hectare groot en omvat het hele stroomgebied van de Leijgraaf. Het gaat hierbij om het gebied dat profijt heeft van wateraanvoer via de Leijgraaf. We keken ook buiten de projectgrens om een efficiëntere wateraanvoer naar Boekel-Venhorst via de Landmeerse Loop te realiseren.

Wat hebben we gedaan?

 • We verbeterden de balans tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte;
 • We hebben met de streek afspraken gemaakt over gewenste streefpeilen en beheermarges;
 • We gaven de Leijgraaf meer ruimte en vervingen te kleine duikers;
 • We hebben honderd kilometer watergang gebaggerd en de profielen ervan geoptimaliseerd;
 • We hebben stuwen geplaatst of geautomatiseerd om het waterpeil beter te reguleren;
 • We hebben een energieneutraal gemaal in Vorstenbosch geplaatst;
 • We hebben gezorgd voor minder wateroverlast bij normale en extreme weersomstandigheden;
 • We verbeterden de waterkwaliteit (ook ecologisch).

Planning

Tussen 2013 en 2018 voerden we de maatregelen uit.

Samenwerkingspartners

 • ZLTO
 • Gemeente Sint Michielsgestel
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Uden
 • Gemeente Meijerijstad
 • Gemeente Boekel
 • Gemeente Gemert- Bakel
 • Staatsbosbeheer

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Onderdeel van de optimalisatie is dat we het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar afstemmen. Dit doen wij door onder andere streefpeilen af te spreken met een beheermarge. Wat zijn streefpeilen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.

Waterinnovatieprijs 2017 gewonnen door EQA Projects

Aanleg infiltratievoorziening Vinkelsestraat

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Leijgraaf:

De Kracht van het Aa-dal

De beek de Aa bij Middelrode

Aa en Maas en de gemeenten langs de Aa willen het Aa-dal versterken. Overheden en betrokkenen uit de streek werken aan een mooier, klimaatbestendig Aa-dal.