Natte natuurparel Hooibroeken


Hier heeft het waterschap de karakteristieke natuur hersteld. De waterstand in de winter is verhoogd door het afdammen en hergraven van een aantal sloten en greppels en percelen zijn bevloeid met kwalitatief hoogwaardig kwelwater waardoor vochtig schraalland, bloemrijk grasland, dotterbloemhooiland en elzenbroekbos behouden wordt. Het project is afgerond.

Hooibroek