Natte natuurparel Sompen en Zooislagen


De Natte Natuurparel Sompen en Zooislagen bestaat voor een belangrijk deel uit een oude Maasmeander. Hier zijn enkele waardevolle restanten van het vroegere polder- en rivierengebied te vinden. Om dit te behouden zijn sloten gedempt en de waterstanden in de sloten zijn verhoogd middels de stuwen en het bevloeien van gronden. Het project is afgerond.

100_0627