Herinrichting Bakelse Aa


Hier hebben we het beekdal van de Bakelse Aa opnieuw ingericht en de beek meandert weer. Landgoed de Bakelse Beemden is ingericht als waterbergingsgebied om wateroverlast in Helmond en gebieden benedenstrooms te voorkomen. Het project is afgerond.

Meandering Bakelse Aa (17)