Diezemonding


Dit gebied hebben we heringericht naar een meer natuurlijke situatie die voor verbinding zorgt tussen de Maasuiterwaarden en de natuurgebieden ten zuiden van de stad. Er zijn diverse poelen ontgraven, er is begroeiing van bosplanten gerealiseerd en er is een faunarichel aangelegd. Het gebied nodigt uit tot recreatief gebruik, vooral voor struinnatuur. Het project is afgerond.

Hrtw_Diezemonding Ertveldpolder