Beekherstel Tovensche Beek


Samen met diverse partners heeft het waterschap de beek natuurlijk ingericht met amfibieënpoelen, bloemrijk grasland en bosjes. Hierdoor is de kwaliteit van het landschap en de natuur verbeterd en is het recreatief buitengebied aantrekkelijker geworden. Het project is afgerond.

oplevering 29-5-2016