Projecten NVO


  • In voorbereiding: NVO Oploosche Molenbeek, NVO Lactariabeek (uitvoering eind 2023, begin 2024)| NVO Sambeekse uitwatering
  • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

Het algemeen bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek en de bijbehorende Nota van Zienswijzen op 9 mei 2023 vastgesteld. De bezwaartermijn liep van 30 mei tot en met 11 juli 2023.

  • In voorbereiding: NVO Dungenseloop (uitvoering eind 2023, begin 2024) | NVO Donkersvoortscheloop | NVO Wambergsebeek | NVO Engelense aanvoersloot

Het ontwerp-projectplan Waterwet NVO Dungenseloop lag van 8 februari tot en met 22 maart 2023 ter inzage.

  • In voorbereiding: NVO Vlier (uitvoering eind 2023, begin 2024)| NVO Snelleloop-Middenloop
  • Gerealiseerd: NVO Snelleloop

Het ontwerp-projectplan NVO Vlier ligt van 10 juli tot en met 21 augustus 2023 ter inzage. Zie de informatie op deze pagina onder Nieuws en de stukken bij Documenten.

  • In voorbereiding: NVO Nieuwe vliet | NVO Engelense aanvoersloot (uitvoering najaar 2023)