Deeltrajecten NVO


  • In voorbereiding: NVO Oploosche Molenbeek | NVO Lactariabeek
  • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

Het omtwerp-projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek ligt van 28 novemner 2022 tot en met 9 januari 2023 ter inzage, meer informatie onder het kopje Nieuws op deze pagina.

  • In voorbereiding: NVO Dungense Loop | NVO Donkersvoortscheloop | NVO Wambergsebeek

  • In voorbereiding: NVO Vlier | NVO Snelle Loop | NVO Diepenhoekseloop

Het projectplan Waterwet NVO Snelleloop lag van 7 juli 2022 tot en met 18 augustus 2022 ter inzage. Het ontwerp-projectplan Waterwet lag van 18 februari 2022 tot en met 1 april 2022 ter inzage.

  • In voorbereiding: NVO Nieuwe vliet | NVO Engelense aanvoersloot