Deeltrajecten NVO


  • In voorbereiding: NVO Oploosche Molenbeek | NVO Lactariabeek
  • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

  • In voorbereiding: NVO Dungense Loop

  • In voorbereiding: NVO Vlier | NVO Snelle Loop

Het projectplan Waterwet ligt van 7 juli tot en met 18 augustus ter inzage, meer informatie onder het kopje Nieuws op deze pagina. Het ontwerp-projectplan Waterwet NVO Snelleloop lag van 18 februari 2022 tot en met 1 april 2022 ter inzage.

  • In voorbereiding: NVO Nieuwe vliet | NVO Engelense aanvoersloot