NVO-programma


In ons werkgebied richten we op diverse plekken beken en sloten natuurvriendelijker in. Dat doen we onder meer door natuurvriendelijke oevers (NVO's) aan te leggen. Die vormen een goede leefomgeving voor dieren en planten. NVO's dragen bij aan een goede biodiversiteit en waterkwaliteit.

Met het natuurvriendelijk inrichten van beken en sloten werken we aan gezond en natuurlijk water. Daar profiteren de natuur, landbouw en wij als mensen van. Ook voldoen we hiermee aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Wat doen we?

Elke beek of sloot is maatwerk. Mogelijke maatregelen zijn:

 • We leggen bij sloten en kanalen meestal flauwe oevers aan met een geleidelijke overgang van water naar land. Daarmee vergroten we het gebied waar bepaalde types water- en oeverplanten groeien, zoals de Zwanenbloem en Fonteinkruiden.
 • We plaatsen in beken pakketten van dood hout. Dit brengt afwisseling in de stroomsnelheden van het water en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld slib, zand,  blad en grind blijft liggen. Daarnaast vormt het hout een schuil- en paaiplek voor vissen, zoals de kopvoorn, en waterdieren, zoals kokerjuffers.
 • We brengen bij beken beschaduwing aan met als doel het leefgebied voor waterdieren en vissen te verbeteren. Door beschaduwing is minder maaiwerk nodig en minder verstoring in de beek. Ook draagt beschaduwing bij aan een verbetering van zuurstofhuishouding in het water en een gevarieerde beekbodem door blad- en takinval.
 • Waar mogelijk passen we de manier van beheer en onderhoud aan ten behoeve van de ecologische ontwikkeling.

Waar zijn we aan het werk?

Het gaat om kanalen, beken en sloten die door of namens het waterschap worden onderhouden, de zogenoemde A-watergangen.

Dit is een overzicht van onze regio-districten. Bekijk per district waar we aan het werk zijn of gaan.

overzichtskaartje1

 • In voorbereiding: NVO Oploosche Molenbeek, NVO Lactariabeek (uitvoering eind 2023, begin 2024)| NVO Sambeekse uitwatering
 • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

Het algemeen bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek en de bijbehorende Nota van Zienswijzen op 9 mei 2023 vastgesteld. De bezwaartermijn liep van 30 mei tot en met 11 juli 2023.

 • In voorbereiding: NVO Dungenseloop (uitvoering eind 2023, begin 2024) | NVO Donkersvoortscheloop | NVO Wambergsebeek | NVO Engelense aanvoersloot

Het ontwerp-projectplan Waterwet NVO Dungenseloop lag van 8 februari tot en met 22 maart 2023 ter inzage.

 • In voorbereiding: NVO Vlier (uitvoering eind 2023, begin 2024)| NVO Snelleloop-Middenloop
 • Gerealiseerd: NVO Snelleloop

Het ontwerp-projectplan NVO Vlier ligt van 10 juli tot en met 21 augustus 2023 ter inzage. Zie de informatie op deze pagina onder Nieuws en de stukken bij Documenten.

 • In voorbereiding: NVO Nieuwe vliet | NVO Engelense aanvoersloot (uitvoering najaar 2023)

Samenwerkingspartners

 • Gemeenten
 • Provincie Noord-Brabant
 • Rijkswaterstaat
 • ZLTO
 • Lokale heemkundekringen
 • Terreinbeherende organisaties


Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852