De Kracht van het Aa-dal


Waterschap Aa en Maas en de gemeenten in het gebied langs de Aa willen het Aa-dal versterken. Overheden werken daarom samen met betrokkenen uit de streek aan een mooier, klimaatbestendig Aa-dal. We denken na over de toekomst en de kansen van het gebied en starten met zeven projecten. En dat is pas het begin!

Verhaal van de Aa

'Samen maken we het Aa-dal klimaatrobuust' onder die noemer heeft het waterschap een visie opgesteld over hoe 'klimaatrobuust' er uit ziet. In deze visie staat omschreven hoe we voldoende water kunnen realiseren voor landbouw en natuur, hoe neerslagpieken kunnen worden opgevangen en hoe de Aa beleefbaar gemaakt kan worden en als ecologische verbinding kan functioneren.

Blader door het Verhaal van de Aa (pdf, 15 MB)

Locatie

Het project De Kracht van het Aa-dal omvat het noordelijke deel van het Aa-dal, van Beek en Donk tot ’s-Hertogenbosch.

Wat gaan we doen?

 • We werken aan een klimaatbestendig Aa-dal door een duurzaam watersysteem te creëren;
 • We creëren ruimte voor de Aa zodat deze op een natuurlijke manier stroomt;
 • We creëren ruimte voor extra waterberging;
 • We versterken de ecologische kwaliteiten in het Aa-dal;
 • We zorgen dat de Aa beter zichtbaar is en verbeteren recreatiemogelijkheden;
 • We verenigen de functies water, wonen, werken en recreëren op duurzame wijze.

Planning

We zijn gestart met alle zeven projecten. Een van de projecten, Blauwe Poort Laarbeek, is al opgeleverd. Op dit moment zijn er belangrijke ontwikkelingen binnen het project Blauwe Kei (Veghel) en Het Omnipark (Erp). In Veghel krijgt de Aa meer ruimte op de plek waar vroeger Theater de Blauwe Kei stond. In Erp willen de gemeente, de verenigingen van het Omnipark en het waterschap de kracht van de Aa optimaal benutten binnen de nieuwe plannen voor het Omnipark.

Wat hebben we gedaan?

Samen met gemeenten in het projectgebied, lokale gebiedspartijen, bewoners en ondernemers bespraken we de kansen om het Aa-dal te versterken. We beschreven ook onze visie op het watersysteem. We hebben gekozen voor een regionale aanpak.

Dynamisch Beekdal

Samenwerkingspartners

 • AgriFood Capital
 • Gemeente Meierijstad
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • Gemeente Laarbeek

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Kracht van het Aa-dal:

Herstel natte natuurparel Landgoed Heeswijk

Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther

De natuur rond Landgoed Heeswijk is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden.

Dynamisch Beekdal

Fietsbrug over de beek de Aa

Het nieuwe beekdal biedt meer ruimte voor recreatie. We herstelden verloren gegane natuur. Zo voorkomen we wateroverlast in ‘s-Hertogenbosch.

Aa Heeswijk-Dinther

De beek de Aa bij kasteel Heeswijk

De Aa is in de vorige eeuw gekanaliseerd. Dit kan zorgen voor wateroverlast of juist droogte. We gaan aan de slag met de Aa bij Heeswijk-Dinther.