De Kracht van het Aa-dal


Waterschap Aa en Maas en de gemeenten in het gebied langs de Aa willen het Aa-dal versterken. Overheden werken daarom samen met betrokkenen uit de streek aan een mooier, klimaatbestendig Aa-dal. We denken na over de toekomst en de kansen van het gebied en starten met zeven projecten. En dat is pas het begin!

Locatie

Het project De Kracht van het Aa-dal omvat het noordelijke deel van het Aa-dal, van Beek en Donk tot ’s-Hertogenbosch.

Wat gaan we doen?

 • We werken aan een klimaatbestendig Aa-dal door een duurzaam watersysteem te creëren;
 • We creëren ruimte voor de Aa zodat deze op een natuurlijke manier stroomt;
 • We creëren ruimte voor extra waterberging;
 • We versterken de ecologische kwaliteiten in het Aa-dal;
 • We zorgen dat de Aa beter zichtbaar is en verbeteren recreatiemogelijkheden;
 • We verenigen de functies water, wonen, werken en recreëren op duurzame wijze.

Wat hebben we gedaan?

Samen met gemeenten in het projectgebied, lokale gebiedspartijen, bewoners en ondernemers bespraken we de kansen om het Aa-dal te versterken. We beschreven ook onze visie op het watersysteem. We hebben gekozen voor een regionale aanpak.

Planning

We zijn gestart met alle zeven projecten. Een van de projecten, Blauwe Poort Laarbeek, is al opgeleverd. Op dit moment zijn er belangrijke ontwikkelingen binnen het project Blauwe Kei (Veghel) en Het Omnipark (Erp). In Veghel krijgt de Aa meer ruimte op de plek waar vroeger Theater de Blauwe Kei stond. In Erp willen de gemeente, de verenigingen van het Omnipark en het waterschap de kracht van de Aa optimaal benutten binnen de nieuwe plannen voor het Omnipark.

Samenwerkingspartners

 • AgriFood Capital
 • Gemeente Meierijstad
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • Gemeente Laarbeek

Dynamisch Beekdal

Projecten in de buurt

Blauwe Poort Laarbeek

Visualisatie waterberging en waterhouderij

Gemeente Laarbeek is de waterpoort van de Peel. We richten hier een traject van 8,5 kilometer opnieuw in.

Dynamisch Beekdal

Dynamisch Beekdal - Fietsbrug Aaveld2

Het nieuwe beekdal biedt meer ruimte voor recreatie. We herstelden verloren gegane natuur. Zo voorkomen we wateroverlast in ‘s-Hertogenbosch.

Aa Heeswijk-Dinther

Dynamisch Beekdal - Aa bij kasteel Heeswijk3

De Aa is in de vorige eeuw gekanaliseerd. Dit kan zorgen voor wateroverlast of juist droogte. We gaan aan de slag met de Aa bij Heeswijk-Dinther.

Herstel natte natuurparel Landgoed Heeswijk

Kasteel_Heeswijk

De natuur rond Landgoed Heeswijk is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden.