Proces Stuw Egweg en Meisevoort


Wie zitten er in de begeleidingsgroep?

  • Martijn Fliervoet (Brabants Landschap)
  • Marja van Schie (Onafhankelijk procesbegeleider)
  • Ingrid Rijkers (Omgevingsmanager waterschap Aa en Maas)
  • Twan Broekman (agrariër)
  • Ruud Bartholomeus (Onafhankelijk adviseur)
  • Ric Broens (agrariër)
  • Hans Vermeulen (ZLTO)
  • Jan de Haas (agrariër)

Wat is de rol van de begeleidingsgroep?

De begeleidingsgroep is een klankbord, zij toetst de aanpak en stukken voorafgaand aan de bredere bijeenkomst. Zij maken geen besluiten.

Lees het verslag (pdf, 285 kB)

De onderzoeksvragen zijn definitief inclusief aanvullingen vanuit de eerste werkbijeenkomst voor de uitwerking van de hydrologische effecten studie. Bekijk de onderzoeksvragen. (pdf, 219 kB)

We toetsen nu de huidige situatie op basis van steekproef. We gaan bij verschillende belangen (landbouw, natuur en bewoners) in het gebied toetsen of de huidige situatie zoals die nu in het model is ingevoerd klopt met de werkelijkheid. We kiezen hiervoor de kritische plekken in het gebied aangegeven door belanghebbenden, begeleidingsgroep en technici.

De documenten voor de gesprekken over de steekproef zijn in de loop van week 13 of 14 te vinden op deze website.

Samen met onderzoeksbureau TAUW ontwikkelen we een digitale kaart waarop u kunt aangeven waar u drainage heeft. Dit kunnen we meenemen in het model. Zodra deze beschikbaar is vind u dit hier.

Lees het verslag (pdf, 131 kB) van de begeleidingsgroep van 18 maart 2020.

Datum volgt nog

Op de agenda staat:

- Verandering en schaderegeling

- Monitoring

Bespreken van de details van de effecten en oplossingen

Voorkeursvariant met de omgeving bespreken