Beekontwikkeling Peelse Loop


In het project Beekontwikkeling Peelse Loop gingen we met verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de slag: water, verkeer, leefomgeving, natuur en recreatie. Er deed zich namelijk een unieke kans voor om de krachten en financiën van alle samenwerkingspartners te bundelen en de Peelse Loop in zijn geheel aan te pakken.

Locatie

De Peelse Loop ligt aan de noord- en oostzijde van Gemert.

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben een nieuwe beekloop gegraven;
 • We legden ecologische verbindingszones aan;
 • We hebben een deel van de Peelse Loop gedempt;
 • We hebben het profiel van de Peelse Loop aangepast, wat gunstig is voor de waterdieren;
 • We zorgden ervoor dat water uit het gebied optimaal benut wordt, voor onder andere de afvoer;
 • We hebben de zandvang bij bedrijventerrein Wolfsveld uitgebaggerd en opnieuw ingericht;
 • We legden diverse fietspaden en een fietsbrug aan;
 • We hebben een beheerteam opgericht voor de nazorg van de herinrichting.

Planning

We bespraken met verschillende deskundigen en betrokkenen ideeën en oplossingen voor diverse uitdagingen. De ontwerpen werkten we uit tot concrete plannen. De Peelse Loop pakten we aan in drie deeltrajecten: de Bovenloop, Middenloop (Noord-om) en Benedenloop. De werkzaamheden van alle deeltrajecten (totaal tien kilometer) zijn eind 2017 afgerond. Bekijk onderstaand de dronefilm van hoe de Peelse Loop er uit zag voor de werkzaamheden, hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd en bewonder het eindresultaat.

Dronefilm Peelse Loop

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • ZLTO
 • Belanghebbende organisaties

Projecten in de buurt

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelle Loop

Goorloop/Snelle Loop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelle Loop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Blauwe Poort Laarbeek

Visualisatie waterberging en waterhouderij

Gemeente Laarbeek is de waterpoort van de Peel. Aa en Maas richt hier een traject van 8,5 kilometer opnieuw in. We combineren werkzaamheden op diverse gebieden.