Beekdalontwikkelplan ’t Aa-dal Zuid


‘t Aa-dal Zuid heeft veel verschillende functies. Op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap. Waterschap Aa en Maas probeert deze verschillende functies te verenigen, zodat deze elkaar versterken en het gebied klimaatbestendiger te maken. We doen dit samen met andere partijen en betrokkenen uit de streek.

Locatie

Het projectgebied van ‘t Aa-dal Zuid ligt in de gemeenten Asten en Someren. Het gebied loopt vanaf de Aa aan de Limburgse grens tot aan de A67 en betreft ook de hele lengte van de Kleine Aa. Waterschap Limburg werkt tegelijkertijd aan het Limburgse deel van de Aa.

Wat gaan we doen?

 • We zorgen voor een klimaatrobuust systeem en betere balans tussen waterbehoefte en -overlast;
 • We stemmen het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar af;
 • We bekijken mogelijkheden voor waterberging;
 • We verbeteren de waterkwaliteit;
 • We zorgen voor betere omstandigheden voor meer verschillende planten- en diersoorten;
 • We verbeteren de recreatieve mogelijkheden.

Wat hebben we gedaan?

Sinds 2016 hebben we overleg met de omgeving en alle betrokkenen. We hebben alle gebiedsfuncties (landbouw, water, recreatie en natuur) naast elkaar gelegd, gedeeld en afgestemd. Naar aanleiding van hevige regenval in juni 2016 voerden we alvast enkele maatregelen uit, zoals het automatiseren van stuwen of het aanleggen van een waterberging langs de Slievense Loop.

Planning

De maatregelen voor beekontwikkeling en recreatie in het Aa-dal werken we op dit moment nog verder uit. We willen het beekdalontwikkelplan in 2019 met alle betrokkenen verder vormgeven. In het voorjaar van 2020 start het formele inspraaktraject. Eind 2020 willen we starten met de uitvoering van de werkzaamheden aan de beek.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Asten
 • Gemeente Someren
 • ZLTO en individuele boeren
 • Rijkswaterstaat
 • Staatsbosbeheer
 • IVN Asten-Someren
 • Cultuurhistorie de Peel
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap de Dommel

Optimalisatie peilbeheer

Onderdeel van het Beekontwikkelplan 't Aa-dal Zuid is dat we het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar afstemmen. Dit doen wij door onder andere streefpeilen af te spreken met een beheermarge. Wat zijn streefpeilen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.

Projecten in de buurt

Astense Aa

Astense Aa

We richten de Astense Aa opnieuw in. De Astense Aa was een rechte beek met steile oevers. Dat was niet ideaal, ook niet voor planten en dieren.

Contact

Maartje Thijssen

Maartje Thijssen

Functie
Projectleider
Telefoon
06- 2274 7472
E-mail
mthijssen@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Nieuwsbrieven