Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving


In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water, door een combinatie van hoogwater en extreme buien, een gevolg van klimaatverandering. Met enorme schade als gevolg. Dit kan ook in de regio ’s-Hertogenbosch gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat gaan daarom het komende jaar samen aan de slag. We hebben de opgave in beeld en we gaan nu de mogelijke oplossingen verder in kaart brengen en uitwerken.

Locatie

Het projectgebied ligt in de wijde omgeving van ’s-Hertogenbosch, zowel in het beheergebied van waterschap Aa en Maas als waterschap De Dommel. We kijken samen met partners naar de gevolgen van hoogwater en mogelijke oplossingen van Boxtel tot ’s-Hertogenbosch. De belangrijkste beken die in dit gebied stromen zijn de Aa en de Dommel.

Wat gaan we doen?

 • We willen ‘s-Hertogenbosch en omgeving goed beschermen tegen hoogwater;
 • We zoeken daarom naar oplossingen om circa 36 miljoen kuub water op te vangen;
 • We combineren de waterveiligheid met andere opgaven en kansen in het gebied, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, landbouw, energie, recreatie en cultuurhistorie;
 • We brengen de mogelijke oplossingen samen met de betrokken overheden verder in kaart;
 • Vervolgens werken we mogelijke oplossingsrichtingen uit in samenwerking met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden;
 • Daar waar we op korte termijn al een maatregel uit kunnen voeren om wateroverlast te voorkomen, doen we dat.

Bekijk de animatie

Het project heeft een enorme omvang qua gebied én qua opgave. Daarom hebben we een filmpje gemaakt om het project toe te lichten aan de hand van een aantal animaties. In 3 minuten nemen we je mee door het gebied, de werking van het watersysteem, de opgave en de aanpak hoe we tot oplossingen willen komen.

Planning

In de eerste helft van 2022 gaan we de oplossingsrichtingen onderzoeken. Na de zomer van 2022 hebben we een beeld welke mogelijke oplossingen het meest realistisch en haalbaar zijn. Besluiten over de maatregelen nemen de besturen pas na goed overleg met betrokkenen.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen, zoals de aanleg van waterbergingen in het project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (ook wel bekend als HoWaBo). Deze maatregelen blijken echter niet voldoende voor de toekomst. Uit recente berekeningen van de waterschappen blijkt dat als er veel water via de Maas én veel water via de beken de Aa en de Dommel naar ‘s-Hertogenbosch komt, bijvoorbeeld door extreme buien zoals in Limburg in de zomer van 2021, we het water uit de beken niet kwijt kunnen op de Maas. Er zijn daarom maatregelen nodig om 50 miljoen kuub water op te vangen. Met de eerdere maatregelen uit het project HoWaBo is er ruimte gerealiseerd voor het opvangen van 14 miljoen kuub water. Dat betekent dat er nog voor de resterende 36 miljoen kuub water een oplossing gezocht moet worden.

Bekijk meer achtergrondinformatie over het gebied en de opgave

Samenwerkingspartners

 • Waterschap De Dommel
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Gemeente Heusden
 • Gemeente Boxtel
 • Gemeente Vught
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • Rijkswaterstaat

Veelgestelde vragen

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van het project 'Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving':

Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo)

Rijskampen winter

Aa en Maas heeft De Gement in Vught en de omgeving van het Engelermeer ingericht als waterbergingsgebieden. Deze beschermen ‘s-Hertogenbosch tegen hoog water.

Dynamisch Beekdal

Dynamisch Beekdal - fietsbrug

Het nieuwe beekdal biedt meer ruimte voor recreatie. We herstelden verloren gegane natuur. Zo voorkomt Aa en Maas wateroverlast in ‘s-Hertogenbosch.

Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven

moerputten-vlijmens-ven---streefbeeld

Aa en Maas herstelde de zeldzame natuur in de Moerputten en het Vlijmens Ven. De waterhuishouding van het natuurgebied en het achterliggende gebied verbeterde.

Contact

Ingrid Rijkers

Ingrid Rijkers 2 Aa en Maas
Functie
Projectmanager
Telefoon
073-61 58 269
E-mail
irijkers@aaenmaas.nl

Zoë Verdiesen

Functie
Junior Projectleider
Telefoon
06-42 20 66 67
E-mail
zverdiesen@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief