Zoeken in bekendmakingen

ln de bekendmakingen laat het waterschap weten welke (ontwerp)besluiten zijn genomen, of een ontwerpbesluit ter inzage ligt en inspraak mogelijk is. Waterschap Aa en Maas maakt de officiƫle publicaties alleen digitaal bekend via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiƫle Publicaties. De bekendmakingen worden hiermee op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Deze publicatiewijze voldoet aan de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking.