Veelgestelde vragen

Zoek een vraag

Resultaten 1 - 2 van 2 voor 'botulisme'
Wat doet waterschap Aa en Maas tegen de verdroging?  
  • We vullen het systeem van beken, sloten, waterlopen met al het Maaswater dat beschikbaar is.
  • Om te zorgen dat het water zo veel mogelijk beken en sloten kan bereiken maaien we de oevers extra, zodat het water makkelijker door kan stromen.
  • We stellen de stuwen en gemalen optimaal in.
  • Als er niet voldoende water is, kijken welke waterlopen het meest urgent water nodig hebben. Daarbij maken we steeds een afweging tussen verschillende belangen: natuur, landbouw en burgers
  • Als het waterpeil in de sloten en beken toch ver onder het gewenste peil zakt kunnen calamiteiten optreden zoals vissen die naar adem happen of zelfs vissterfte. Onze calamiteitenorganisatie komt dan direct in actie. Verder zijn visverenigingen benaderd om in droge periode te assisteren, zij vangen de vissen uit het water.
  • ┬áIn stilstaand water, waar de temperatuur snel oploopt en het zuurstof gehalte laag is, treedt sneller blauwalg en botulisme op. Bij een melding neemt het waterschap monsters. Verder plaatst de gemeente op verzoek van het waterschap waarschuwing- informatieborden. Ook zal het waterschap een persbericht opstellen en belanghebbende informeren..
Wat is botulisme en hoe ontstaat het?  

Botulisme is een voedselvergiftiging veroorzaakt door de gifstoffen van de bacterie "Clostridium Botulinum". Botulisme komt vaak voor in het voorjaar en de zomer en heeft vaak de sterfte van dieren, zoals eenden en vissen, tot gevolg. Ook honden, katten en andere dieren kunnen er ziek van worden. Botulisme kan in zeldzame gevallen schadelijk zijn voor de mens.

Als ondiep water snel opwarmt, kan de bacterie die botulisme veroorzaakt zich snel vermenigvuldigen. De bacterie komt vaak voor in de grond, de water(bodem), vogels, vissen en andere dieren. Alleen in een warme en zuurstofloze omgeving met dierlijk voedsel (eiwitrijk), bijvoorbeeld kadavers, maakt de bacterie gif aan. Zodra gezonde dieren van deze resten van kadavers eten, krijgen zij dit gif binnen. Verlammings- en verstikkingverschijnselen zijn vaak het gevolg.

Wat kunt u doen?

Botulisme komt vaker voor op plaatsen waar veel watervogels aanwezig zijn. Geadviseerd wordt om de eenden en andere watervogels niet te voeren. Sportvissers kunnen beter niet vissen in water waar botulisme is geconstateerd.

Wat doen waterschap en gemeente?

Botulisme is een natuurlijk proces dat niet te voorkomen is. Het enige wat waterschap en gemeente kunnen doen om verdere verspreiding van botulisme te voorkomen, is het preventief ruimen van kadavers. Wanneer de temperaturen lager worden, wordt de botulismebacterie minder actief en verdwijnt het risico op besmetting.