Veelgestelde vragen

Zoek een vraag

Resultaat 1 van 1 voor 'blauwalgen'
Blauwalg  

Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om ieder contact met water van deze vijver te vermijden. De gemeente plaatst waarschuwingsborden en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten. 

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn cyanobacteriën en leven van licht, koolstofdioxide en in het water opgeloste voedingsstoffen. Blauwalgen zijn zo’n 2,7 tot 3,5 miljard jaar geleden ontstaan en waren de eerste organismen op aarde die zuurstof konden produceren. Ze zijn net als algen in staat tot fotosynthese. Bij een blauwalgenbloei (explosieve vermenigvuldiging van de blauwalgen) kunnen de vele blauwalgen aan het wateroppervlak samenkomen en een drijflaag vormen.

Zijn blauwalgen giftig?

Er zijn vele soorten blauwalgen en veel van de bekende soorten maken gifstoffen aan. Afhankelijk van de soort blauwalg kunnen gezondheidsklachten optreden. De soort gifstof (toxine) bepaalt welk type klachten kunnen optreden:

  • Neurotoxines:  werken via zenuwstelsel en kunnen leiden tot verkramping en/of ademhalingsproblemen
  • Cytotoxines: kunnen schadelijk zijn voor lever, nieren, milt en longen
  • Hepatoxines: kunnen zorgen voor leverschade (o.a. de redelijk veel voorkomende  microcystines)
  • Dermatotoxines: kunnen huid en/of oogirritaties veroorzaken

Hoe komen blauwalgen in het water terecht?

Blauwalgen komen van nature in het water voor. Ze worden aangetroffen in zoet, brak en zout water, in koud water tot zeer warm water en in extreme milieus, waar verder geen andere organismen overleven, zoals in heetwaterbronnen. Blauwalgen komen zelfs op land voor, zoals het groen op het terras of de muur.

Hoe herken je blauwalgen?

 

Blauwalgen zijn niet altijd met het blote oog waar te nemen. De kleur van blauwalgen, vaak waarneembaar bij drijflagen, varieert van blauwgroen (cyaan) tot roodbruin en is afhankelijk van de aanwezigheid van het pigment. Alle blauwalgen bevatten chlorofyl-a (bladgroen).De vorm kan variëren van wit tot groen/bruine vlokjes, sliertjes of bolletjes in het water.

Wanneer vormen blauwalgen een probleem?

Blauwalgen vormen vooral in de zomer een probleem. In situaties waarin overmatig veel voedingsstoffen in het water zitten kunnen blauwalgen tot bloei komen. Een blauwalgenbloei kan leiden tot stank en er kunnen gezondheidsrisico’s optreden voor mens en dier. De voedingsstoffen komen in het water als gevolg van menselijke activiteiten. Daarnaast bevordert klimaatverandering het ontstaan van blauwalgenbloei. Toenemende droogte tijdens de zomers met af en toe hevige buien leiden tot een langere verblijftijd van het water en tot meer afspoeling van nutriënten. In deze situaties gedijen blauwalgen goed.

Wat doet het waterschap om blauwalg te voorkomen?

Blauwalgen in het water zijn een hardnekkig probleem. Wanneer de zonintensiteit afneemt en het water weer afkoelt door bijvoorbeeld regen of het seizoen, vermindert de hoeveelheid blauwalg. Om te voorkomen dat er later weer blauwalgen komen kan het waterschap en/of de gemeente proberen de hoeveelheid voedingsstoffen in het water te verminderen. Dit kan door de waterbodem te baggeren, eventueel aanwezige riooloverstorten af te dichten en bomen langs de oever te snoeien. Deze maatregelen kunnen uiteraard niet overal uitgevoerd worden.

Wat kunt u doen om blauwalg te voorkomen?

Beperk het gebruik van lokvoer bij vissen, voer geen eenden en laat de hond niet in de nabijheid van het water poepen, zodat voedingstoffen niet in het water terechtkomen. 

 

Blauwalg in een vijver