Wereld Waterdag

22 maart 2019 (00:00 - 23:59 uur)
Wereldwijd

Wereldwijd staan waterbeheer en sanitatie onder druk. Dit leidt onder meer tot voedsel tekorten, uitputting van natuurlijke bronnen en bodemdaling. Klimaatverandering en demografische en economische ontwikkelingen hebben ons bewust gemaakt van de noodzaak om aandacht te vragen voor deze wereldwijde uitdagingen.

In 1992 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag. Elk lid van de VN heeft zich gecommitteerd om deze dag te benutten voor het creƫren van bewustwording bij het brede publiek en sectorpartijen over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context.

Jaarlijks heeft deze dag ander thema om een aspect van de wereldwaterproblematiek te belichten. In 2019 is het thema 'Niemand achter laten'..