Vismigratiedag

21 mei 2018 (00:00 - 00:00 uur)
Wereldwijd

Vismigratiedag

Op 21 mei is het Wereld Vismigratiedag. Met dit evenement wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van trekvissen en gezonde en productieve rivieren. Het gaat namelijk slecht met trekvissen. Overal worden ze bedreigd door blokkering van hun migratieroutes, vervuiling en overbevissing. Trekvissen vormen een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn een belangrijke voedingsbron voor mens en dier. Op Wereld Vismigratiedag biedt waterschap Aa en Maas twee activiteiten aan om mensen kennis te laten maken met (trek)vissen en hun leefomgeving.

 Kijk voor meer informatie over Wereld Vismigratiedag op: www.worldfishmigrationday.com