Themavergadering Algemeen Bestuur

14 september 2018 (14:00 - 17:00 uur)

Op vrijdagmiddag 14 september (aanvang 14.00 uur) vergadert het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas. Het betreft een thematische vergadering en is uitsluitend informatief van aard. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

  1. Voortgang bestrijding droogte
  2. Aanpassing belastingstelsel
  3. Watersysteemtoets 2018.

Voor meer  informatie kunt u contact opnemen van de heer Gerard Broers, gbroers@aaenmaas.nl.