Hoogveensymposium dag 1

6 september 2018 (09:00 - 17:00 uur)
Natuurpoort de Peel, Leegveld 8a, Deurne

Hoogveen. Een bijzonder ecosysteem waar zeldzame planten en dieren voorkomen. Een landschap dat vele ecosysteemdiensten levert. Een landschap om te behouden. De provincie, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas organiseren een 2-daags Hoogveensymposium Peelvenen op donderdag 6 en vrijdag 7 september 2018. Komt u ook? Zet de data alvast in uw agenda en meld u aan via www.brabant.nl/hoogveensymposium.

Kennis en ervaringen delen

Afgelopen jaren is er met de hoogveenherstelprojecten LIFE+ Peelvenen en LIFE+ Groote Peel veel nieuwe ervaringen opgedaan met het herstellen van hoogveengebieden. In de Peelvenen zijn voormalige landbouwgronden werden opnieuw ingericht, kades aangelegd, sloten gedempt, stuwen geplaatst en waterstanden verhoogd. Soms waren ingrijpende maatregelen nodig om het verschil tussen het grondwaterpeil in het gebied en daar buiten te verkleinen. Ook zijn Trosbosbesstruiken verwijderd die het hoogveen overwoekerden en het water verdampten. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld tijdens het symposium met interactieve presentaties, workshops, excursies en gesprekken over behoud en toekomst van het gebied.

Programma

Donderdag 6 september

Locatie: Natuurpoort de Peel, Leegveld 8a, Deurne

09:00 - 10:00 u. Ontvangst

10:00 - 11:30 u. Dagvoorzitter Michel Jehae in gesprek met:

  • Juul Limpens, Universitair hoofddocuent WUR
  • Christian Fritz (Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit)
  • Ignace Schops (Directeur Europarc)
  • Matthijs Schouten (Buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie WUR)

11:30 - 12:30 u. Workshopronde 1

12:30 - 13.30 u. Lunch en eventuele korte wandeling door de Peel 1

13:30 - 14.30 u. Workshopronde 2

14:30 - 16:00 u. Terugkoppeling van de dag door dagvoorzitter Michel Jehae

17.00 u. Afsluitende borrel

Vrijdag 7 september

Locatie: IJsboerderij Hoeve Willem III, Soemeersingel 127, Helenaveen

09:30 - 10:00 u. Ontvangst

10:00 - 12:00 u. Excursie door de Mariapeel

12:00 - 13:00 u. Lunch bij IJsboerderij

Tijdens de excursie lichten Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas de ervaringen en uitgevoerde werkzaamheden toe. Zoals de hydrologische maatregelen, natuurontwikkeling, cultuurhistorische highlights en het verwijderen van de trosbosbes.