Start gesloten seizoen

1 oktober 2017 (00:00 - 00:00 uur)

Dijken zijn van levensbelang tegen overstromingen. Daarom zijn er strenge regels over welke activiteiten wél en niet toegestaan zijn op en bij de dijk. Omdat hoogwater op de rivieren vooral in de winterperiode voorkomt, zijn de regels het strengst in die periode. Dat is het ‘gesloten seizoen'. De periode loopt van 1 oktober tot 1 april.  Dan mag onder andere geen vee op de dijken en mogen er geen werkzaamheden aan de dijk worden uitgevoerd.