Feestelijke opening Dynamisch Beekdal

10 september 2017 (11:00 - 15:00 uur)
Aa-dal tussen Kasteel Heeswijk en 's-Hertogenbosch

Het beekdal van Kasteel Heeswijk tot aan ’s-Hertogenbosch is weer dynamisch!

De totale werkzaamheden in het Dynamisch Beekdal zullen naar verwachting direct na de zomer gereed zijn. Dit is natuurlijk een hele mijlpaal na ruim 10 jaar werk aan ruim 10 kilometer Aa. Met de aanleg van het Dynamisch Beekdal is het complete landschap van Kasteel Heeswijk tot aan ’s-Hertogenbosch veranderd. Er is onder andere een recreatieve impuls gegeven aan het gebied, we hebben een mooiere leefomgeving gecreëerd rondom Berlicum en Middelrode, wateroverlast in ´s-Hertogenbosch wordt voorkomen en we hebben (verloren gegane) natuurwaarden hersteld.

Het behalen van deze mooie resultaten willen we dan ook graag samen met u vieren! U bent van harte uitgenodigd op zondag 10 september om het nieuw ingerichte gebied te ontdekken en feestelijk stil te staan bij de resultaten.

Datum: 10 september 2017

Begintijd: 11:00 uur

Eindtijd: 15:00 uur

Locatie: Nijvelaar, Seldensate en Kasteel Heeswijk. Exacte locaties volgen nog.

Er is een wandelroute uitgestippeld van Kasteel Heeswijk tot aan ’s-Hertogenbosch dwars door het Dynamisch Beekdal. Deze wandelroute van ongeveer negen kilometer leidt u langs vele mooie plekken! Op drie locaties staan op 10 september van 11:00 tot 15:00 informatiestandjes van het waterschap waar de wandelkaart wordt uitgedeeld en waar verdere informatie te verkrijgen is over het Dynamisch Beekdal. Bij de locatie Meander Middelrode is ook een unieke vissencursus te volgen van RAVON. Wil je weten welke soorten zoetwatervissen in de buurt leven en ze leren herkennen? Kom dan langs in Middelrode!

Binnenkort staat de wandelroute ook online op www.aaenmaas.nl/dynamischbeekdal.

Om 14:00 wordt een unieke dronefilm gelanceerd in Dorpshuis de Moerkoal in Berlicum. In deze film ziet u van bovenaf hoe wij precies het beekdal van de Aa weer dynamisch hebben gemaakt, hoe het er vroeger uit zag en nu.

Wij hopen u te mogen verwelkomen deze dag!