Regelgeving

Op de website www.wetten.overheid.nl vindt u de besluiten van Aa en Maas waar burgers en bedrijven beroep tegen kunnen aandienen. Deze publicatiewijze voldoet aan de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking.