Leden van de rekenkamercommissie


Leden rekenkamercommissie

De leden van de rekenkamercommissie zijn geen lid van het algemeen bestuur.

Joke Jong

Joke Jong

Nevenfuncties

  • Lid patiënten adviesraad voor hart- en vaatpatiënten (HARt) in het Radboudumc

Govert Schermers

Govert Schermers

Nevenfuncties

  • Directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Helmond
  • Voorzitter van de Rekenkamercommissie gemeente Altena
  • Voorzitter Rotary 's-Hertogenbosch Oost
  • Lid Referendumcommissie gemeente Zoetermeer