Regionale commissies


We hebben vier regionale commissies. Zij bespreken onderwerpen die betrekking hebben op het (deel)gebied waarvoor zij zijn ingesteld: Raam, Beneden Aa, Boven Aa en Hertogswetering.

De taken van de regionale commissies

De regionale commissies:

  • hebben oog en oor voor wat er leeft in hun (deel)gebied en geven deze signalen door aan het dagelijks bestuur.
  • communiceren acties met burgers, bedrijven, agrariërs en andere belanghebbenden van hun regio.
  • bespreken in een vroeg stadium wat het beleid, de beheer- en uitvoeringsplannen, werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden en het waterbeheerplan betekenen voor hun (deel)gebied.

De samenstelling van de regionale commissies

Een regionale commissie bestaat uit leden van het algemeen bestuur en zogenoemde burgerleden. Deze burgerleden zijn lid van een fractie uit het algemeen bestuur en hebben een plaats op de verkozen verklaarde kandidatenlijst. Elke commissie heeft een voorzitter (een lid van het dagelijks bestuur) en een ambtelijke secretaris. De leden wonen bij voorkeur in het (deel)gebied van de commissie. Iedere fractie mag met maximaal drie leden in elke commissie vertegenwoordigd zijn.
Zij worden benoemd voor de duur van één zittingsperiode van het algemeen bestuur (vier jaar).


Vragen? We helpen je graag!

Gerard Broers

Broers Gerard 1
Functie
Griffier
Telefoon
073 - 61 56 631
E-mail
gbroers@aaenmaas.nl

Jeroen Kremers

Functie
Bestuurssecretaris/plv. griffier
Telefoon
073 - 61 56 614
E-mail
jkremers@aaenmaas.nl