Peter van der Tol


Contact

Peter van der Tol

Functie
Lid algemeen bestuur

Nevenfuncties

  • Lid Integrale Gebiedscommissie Peelvenen Deurne (Onbezoldigd)
  • Vice voorzitter VVD Netwerk Peelland (Onbezoldigd)
  • Lid Natuurbegraafplaats Weverslo Venray (Onbezoldigd)