Frans Biemans


Contact

De heer F.M.J. (Frans) Biemans

Frans Biemans
Functie
Lid algemeen bestuur
E-mail
fbiemans@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

 • Medewerker in algemene dienst/Adviseur Bedrijfsvoering gemeente Eindhoven, Eindhoven (Bezoldigd)
 • Plv. lid Ledenparlement FNV, Utrecht (Onbezoldigd)
 • Voorzitter Democratisch Laarbeek, Democratisch Laarbeek, Laarbeek (Onbezoldigd)
 • Lid Ondernemingsraad, FNV, Eindhoven/Utrecht (Onbezoldigd) 
  Gildencoördinator, De Vijf Schuttersgilden van Laarbeek, Laarbeek (Onbezoldigd)
 • Adviseur/Assessor, Stichting Sint Lambertus gemeenschap Eindhoven, Eindhoven (Onbezoldigd)
 • Voorzitter, Het Koperen Gilde Laarbeek, Laarbeek (Onbezoldigd)  
  Vrijwilliger/Bijzonder vrijwilliger, Badminton Club Lieshout, Lieshout (gem.Laarbeek) (Onbezoldigd)
 • Raadsman (juridisch) in rechtszaken, Raadsman Frans Biemans, Mariahout (gem.Laarbeek) (Onbezoldigd)
 • Bestuurslid, politieke vereniging Ouderen Appèl-Hart voor Water,  (Onbezoldigd)
 • Lid commissie georganiseerd overleg (Onbezoldigd)
 • Lid werkgroep "Herdenk en vier in Laarbeek", gemeente Laarbeek (Onbezoldigd)
 • Kwartiermaker/Kartrekker Het Zilveren Gilde (Onbezoldigd)