Onderzoek naar mogelijkheden windmolens bij rioolwaterzuivering Land van Cuijk


7 juli 2022

In 2030 willen we net zoveel duurzame energie produceren als dat we verbruiken. Dat kan door gebruik te maken van zon- en windenergie. Inmiddels hebben we op al onze locaties waar dat mogelijk is zonnepanelen geplaatst. Dit levert nog niet voldoende duurzame energie op. We onderzoeken daarom of dit met windmolens wel haalbaar is.

Een eerste verkenning

Uit een eerste verkenning blijkt dat onze rioolwaterzuivering in Land van Cuijk de enige locatie is waar we op eigen terrein windmolens kunnen plaatsen. De zuivering ligt aan de A73 ter hoogte van Haps en Oeffelt. Of we ook daadwerkelijk windmolens plaatsen is nog erg onzeker en hangt af van verschillende factoren. Die onderzoeken we de komende tijd.

Peter Ketelaars, lid dagelijks bestuur: “het plaatsen van windmolens doe je niet zomaar. Het is van belang om een uiterst zorgvuldig proces te doorlopen met de omgeving. En we moeten natuurlijk zeker weten dat de windmolens het gewenste rendement opleveren. Of ze er komen is dan ook nog lang niet zeker. Maar gezien het feit dat ook wij op zoek moeten naar alternatieve energiebronnen, zullen we deze mogelijkheid wel serieus onderzoeken.”

Wat doen we de komende tijd?

We onderzoeken de mogelijkheid voor het plaatsen van windmolens met een ashoogte van 67 meter en een wiekdiameter van 115 meter. Tijdens het onderzoek kijken we naar de hoeveelheid wind en het rendement dat de molens opleveren. Daarnaast wordt gekeken naar de invloed van vliegbasis Volkel en mogelijke overlast voor de omgeving. We kijken ook naar wettelijke regels om te beoordelen of realisatie van windmolens op deze plek mogelijk is. En we gaan we in gesprek met de Provincie, de gemeente Land van Cuijk en omliggende bewoners en bedrijven over hoe windmolens het beste in dit gebied zouden passen.

Kosten en baten

We verwachten met twee windmolens op de rioolwaterzuivering ongeveer 14 Gigawatt uur per jaar te produceren. Dat is 34 procent van ons huidige energieverbruik. Het haalbaarheidsonderzoek duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar. We hopen tot een plan te komen dat technisch mogelijk is en op goedkeuring van de omgeving, de gemeente én de provincie kan rekenen. Pas nadat het onderzoek is afgerond, kunnen we een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het duurt nog een paar jaar voordat de windmolens er eventueel komen.

De kosten voor het onderzoek zijn 350.000 euro. Als in de tussentijd blijkt dat het plan niet haalbaar is, stoppen we met het onderzoek om niet onnodig geld te verspillen.