Waterschap Aa en Maas start met campagne 'Waterbazen'


26 oktober 2020

Op 26 oktober is waterschap Aa en Maas gestart met de publiekscampagne ‘Waterbazen’. Maar niet alleen waterschap Aa en Maas, alle 21 waterschappen in Nederland doen mee. Met de campagne willen de waterschappen inwoners en bedrijven stimuleren om zelf ook water-bewust bezig te zijn. En om zoveel mogelijk Nederlanders te betrekken bij hun werk.

De campagne laat zien hoe inwoners en bedrijven met bepaalde handelingen bijdragen aan vei-lig, voldoende en schoon water. Denk hierbij aan het verwijderen van afval uit het water, het ver-vangen van tegels voor groen, het aanleggen van een geveltuin of het watervriendelijk maken van een schoolplein. Met de campagne laten de waterschappen weten blij te zijn met deze ‘Waterba-zen’ en ze geven tips voor wat mensen zelf kunnen doen in hun omgeving. Ook laten ze zien hoe de waterschappen werken aan schoon en voldoende water en veilige dijken.

Waterbewustzijn vergroten

De waterschappen brengen waterbewustzijn onder de aandacht om daarmee het draagvlak van inwoners voor het werk van de waterschappen te behouden en te vergroten. De waterschappen willen met de campagne bereiken dat inwoners en bedrijven weten hoe ze zelf kunnen bijdragen aan veilig, voldoende en schoon water. Dat ze van het bestaan van waterschappen weten en zich realiseren dat het werk van de waterschappen dichtbij, belangrijk en relevant is.