2020: feiten, cijfers & beelden


31 december 2020

2020 stond in het teken van corona, maar de focus lag ook op droogte en het bedenken van slimme oplossingen voor onze wateropgaven. Als we 2020 in een paar woorden moeten omschrijven: thuiswerken, (verder) digitaliseren, omdenken, aanpakken, omschakelen en weer doorgaan. Een jaar om niet te vergeten! We blikken terug op wat we het afgelopen jaar hebben gedaan voor schoon, voldoende en veilig water in jouw omgeving. Enkele feiten, cijfers en beelden.

Onderhoud van sloten

Als sloten en beken dichtgroeien, belemmert dat de aanvoer en afvoer van water. Daarom maaien en baggeren we sloten en beken. Wat deden we in 2020?

 • We baggerden 227 kilometer waterloop.
 • We vergrootten 270 krappe duikers (zodat ze minder snel verstopt raken).
 • We maaiden 2450 kilometer waterloop één of meerdere keren.

Zuiveren van rioolwater

In onze rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren we het afvalwater van de inwoners en bedrijven in ons gebied. Maar we doen meer op het gebied van rioolwaterzuivering: we halen waardevolle elementen uit afvalwater en gebruiken deze voor andere doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het produceren van biogas. Wat deden we in 2020?

 • We zuiverden 99,8 miljoen kubieke meter water.
 • We produceerden 7,3 miljoen kubieke meter biogas.
 • We kenden voor alle locaties van waterschap Aa en Maas het energielabel A toe.
 • We voerden in samenwerking met het ministerie steeds uitgebreider corona-bemonsteringen uit op onze zuiveringen, zichtbaar in het landelijke dashboard.
 • We optimaliseerden de zuivering in Asten zo sterk dat een record aan stikstofverwijdering werd verbroken.
 • We deden de eerste geslaagde proeven met kunstmatige intelligentie in de besturing van een zuivering.
 • We zijn in gesprek met bedrijven voor het leveren van vergaand gezuiverd afvalwater als spoelwater en dergelijke.

Onderhoud en beheer van dijken

Wij beheren, controleren, versterken en onderhouden 170 km aan dijken in Noord-Brabant. Dat doen we voor de waterveiligheid: een goed onderhouden, stevige dijk biedt bescherming tegen hoog water. Wat deden we in 2020?

 • We maaiden de dijken langs de Maas twee keer.
 • We zetten schapen in als mini grasmaaiers.
 • We controleerden wekelijks de dijken langs de Maas op beschadigingen, graafschade, bouwactiviteiten etc.
 • In september voerden we de najaarsinspectie uit. We bekeken alle dijken grondig, legden onvolkomenheden vast en herstelden waar nodig.

Innovaties

De waarde van water is onbetaalbaar. Maatschappelijk, financieel en ook emotioneel. Voor onze inwoners en bedrijven willen we zoveel mogelijk waarde uit water halen. Liefst snel, slim en duurzaam. Dit doen we door te innoveren en samenwerking op te zoeken met andere waterschappen en partners. Wat deden we in 2020?

 • We automatiseerden ongeveer 70 stuwen en gemalen.
 • Om te zorgen voor verbeterde stabiliteit van mobiele verbindingen bouwden we 110 rioolgemalen om van 3G naar 4G communicatie.
 • Nieuw waterrad opgehangen in de Aa. Medio 2021 is de stroomopwekking vergelijkbaar met verbruik van ongeveer 10 gezinnen.
 • We werkten voor het eerst g met een data-gedreven maaiadvies dashboard. Op basis van metingen geeft het systeem een advies om te maaien. Zo kan precies op tijd gemaaid worden, zodat je niet te vroeg maait, en dus te vaak, of juist te laat.

In onderstaand filmpje zetten we enkele innovaties van 2020 op een rij.

Projecten

We zijn volop bezig met projecten die bijdragen aan schoon, veilig en voldoende water. Wat deden we in 2020?

 • We organiseerden tientallen informatiebijeenkomsten en werksessies om inwoners en belanghebbenden bij te praten over projecten in de omgeving en om ideeën te horen. In het begin fysiek en later digitaal.
 • We legden meerdere kilometers aan ecologische verbindingszones aan, onder andere langs de Snelleloop. Dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt, in dit geval De Biezen en de Grotelsche Heide.
 • We ontwikkelden meerdere kilometers aan beek om beter om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals bij de Lage Raam in Mill.
 • We werkten aan de uitwerking van de plannen voor de dijkversterking tussen Ravenstein en Lith.
 • We legden meerder kilometers natuurvriendelijke oevers aan, zoals langs de Koningsvliet nabij Haarsteeg. De flauwe oevers, in combinatie met een ecologische verbindingszone, hebben ervoor gezorgd dat planten en dieren zich thuis voelen langs de Koningsvliet.
 • We legden meerdere vispassages aan waardoor vissen langs een stuw verder de beek op kunnen zwemmen. Hier zijn meerdere varianten van geplaatst. De meest unieke was in de Hertogswetering nabij Oss: de eerste XL Vislift van de wereld.

Een energieneutraal waterschap

Een energieneutraal waterschap: daar gaan we voor. Aa en Maas wil in 2030 alle energie die we verbruiken zelf opwekken. Een logische ambitie, want als waterschap ondervinden we als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Door zelf duurzame energie op te wekken beperken we de extra uitstoot van broeikasgassen. Goed voorbeeld doet goed volgen.😉 Wat deden we in 2020?

 • Op de zuivering in Den Bosch realiseerden we een zonneweide met 9.360 panelen en met een jaarlijkse opbrengst van 3.300 Megawattuur.
 • Ook de laatste hiervoor geschikte daken van onze eigen gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Waar het kan, liggen er nu panelen op het dak. Deze laatste waren de bedrijfsgebouwen op rioolwaterzuiveringen Asten, Dinther, Aarle-Rixtel en Land van Cuijk, bij elkaar goed voor 150 megawattuur per jaar.
 • In 2020 werden we met dit alles zo’n 5% meer energieneutraal. (van 40% in 2019 naar 45% in 2020) We moeten naar 100% in 2030.

Verder verbeteren van onze dienstverlening

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening aan inwoners, boeren, ondernemers en samenwerkingspartners te blijven verbeteren. Dat doen we persoonlijk, maar ook  steeds vaker digitaal. Wat deden we in 2020?

 • We breidden onze digitale diensten uit op onze website. Zo kunnen inwoners en bedrijven steeds meer zaken digitaal (met DigiD en eHerkenning) regelen op onze website, bijvoorbeeld een melding doen, subsidie aanvragen of een klacht indienen.
 • We lanceerden een persoonlijke inlogpagina waar burgers en bedrijven hun lopende aanvragen kunnen volgen.
 • We lanceerden de Perceelwijzerapp voor boeren: actuele informatie over percelen in een handige app. Denk bijvoorbeeld aan informatie over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen en waterstanden.

Enkele weerfeitjes 2020

 • De natste februari ooit (150 mm neerslag).
 • Een van de droogste voorjaren ooit. (in 12 weken slechts 25 mm neerslag, normaal mag je 180 mm neerslag verwachten).
 • De grootste natuurbrand ooit in Nederland in de Deurnese Peel
 • Zeer extreme hoosbuien in juni. Sommige met meer dan 100 mm in een uur. Normaal valt in de hele maand juni 60 mm neerslag. Hoosbuien waren er onder andere in Helmond, Someren, Volkel, Den Bosch, Vlijmen.
 • De langste en heetste hittegolf ooit in augustus. Drie weken lang temperaturen van 30 graden of meer.
 • Zeer droge september en november
 • 13 ‘warmtedag’ records in 2020
 • We eindigen na 2017, 2018 en 2019 wederom met een fors neerslagtekort.

Volg ons in 2021

Ook in 2021 blijven we werken aan schoon, voldoende en veilig water. Wil je op de hoogte blijven van ons werk? Volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube of Twitter.