Onttrekkingsverbod voor Kanaal van Deurne en Helenavaart om kwetsbare Peelvenen te beschermen


25 juli 2019

UPDATE: Het onttrekkingsverbod is met ingang van 24 januari 2020 ingetrokken. Door de neerslag van de afgelopen periode zijn de meeste sloten en beken in het beheergebied van Aa en Maas weer gevuld en zijn de peilen hersteld en normaal voor de tijd van het jaar.

Om de Peelvenen (Deurnsche Peel, Groote Peel en De Bult)  te beschermen tegen de gevolgen van de aanhoudende droogte, breidt waterschap Aa en Maas het onttrekkingsverbod voor het beregenen met  oppervlaktewater per 26 juli uit. Het verbod geldt nu ook voor het Kanaal van Deurne en de Helenavaart.

Bescherming van het Peelgebied

Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde lage waterstanden kunnen de Peelvenen onherstelbaar beschadigen. Hoogveen komt nog maar op paar plekken in Nederland voor en de Peel is er daar een van. Om het unieke hoogveen te laten bestaan is een stabiel waterpeil noodzakelijk.

Verdringingsreeks

Er zijn geen garanties dat er overal en altijd voldoende zoet water beschikbaar is. Bij ernstige watertekorten, zoals nu, hanteren de Brabantse waterschappen onderstaande verdringingsreeks voor de verdeling van het beschikbare zoet water. Deze reeks geeft de rangorde aan bij de verdeling van het beschikbare water. De Peelvenen vallen in categorie 1.

Gevolgen voor de rest van het gebied

Gezien de huidige weersverwachtingen en warmte is het nodig om het water in het gebied rondom de Peelvenen anders te verdelen. De sloten en beken rondom de Peelvenen hebben een stabiel waterpeil nodig om voor voldoende tegendruk te zorgen zodat het water in de Peelvenen niet wegloopt. Het resultaat is dat er naar andere sloten en beken in de omgeving minder water gestuurd wordt.

Waar en tot hoe lang geldt het onttrekkingsverbod?

Sinds 7 juni geldt er al een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het hele gebied van Aa en Maas ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch – Nuland – Herpen. Daar zijn nu het Kanaal van Deurne en de Helenavaart bijgekomen. Het gaat om een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem. Het verbod geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin met water uit een sloot of beek is ook verboden, net als het besproeien van sportvelden.

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op onderstaand kaartje. Deze en andere actuele waterinformatie is ook te vinden op het waterdataportaal van Aa en Maas.

Kaartje uitbreiding onttrekkingsverbod Aa en Maas

Bekijk een vergroting van de kaart. (pdf, 846 kB)

Met het instellen van een onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend met een persbericht, via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl